Mrazík herci: Seznamte se s týmem za touto kouzelnou zimní pohádkou

Vstupte do světa kouzel a dobrodružství ‌s týmem herců ⁤za‍ legendární českou zimní ⁣pohádkou Mrazík. Představujeme vám ty, kteří ‍dotvořili tuto skvělou⁣ filmovou ‌pospolitost.
1. Představení​ Mrazík⁤ herci, kteří oživili tento kouzelný příběh

1. Představení Mrazík herci, kteří ‍oživili tento⁣ kouzelný příběh

Mrazík, kouzelná zimní pohádka, je příběhem plným ⁢kouzel a dobrodružství.‍ Aby byl tento příběh oživený‌ až na​ našich obrazovkách, potřebovalo‍ se týmu nadaných herců, ‌kteří představí jedinečné​ postavy.​ Přicházíme ⁢vám ⁤představit tento úžasný tým, který⁣ dokonale zapadl do svých rolí⁤ a⁢ přinesl nám okouzlující ​Mrazíkovu atmosféru.

 1. Jiříí​ Lábus jako​ Mrazík: Jiří Lábus, legendární⁤ český herec, se stal nezapomenutelnou postavou Mrazíka.​ S jeho charakteristickým vzhledem⁢ a ⁤herectvím nám přináší Mrazíka‌ plného tajemných a kouzelných schopností. Jeho výrazný hlas a načepýřený bílý plnovous jsou ikonickou součástí charakteru Mrazíka.

 2. Libuše Šafránková jako princezna Zlata: Libuše ‍Šafránková, nesmrtelná česká herečka, ⁤ztvárnila⁤ roli ‌princezny Zlaty s neuvěřitelnou grácií a křehkostí. Její krásný⁤ úsměv a nekonečné⁤ kouzlo dokonale doplňují příběh Mrazíka. ‍Její herecký ‍talent nám přináší ⁤princeznu plnou naděje ⁣a lásky.

 3. Radoslav Brzobohatý jako Honza: ⁣Radoslav Brzobohatý, známý ‍český herec, se představuje jako Honza ​–⁤ chlapec‍ objevující kouzelnou přítomnost Mrazíka ve svém ‍životě. ‌Jeho autentický výkon a‌ spontánnost nám umožňují se s⁢ ním ztotožnit a cítit emoce, které prožívá v přítomnosti Mrazíka.

Tento tým ​nám svým jedinečným hereckým projevem přináší ​nezapomenutelný příběh Mrazíka. Každý​ z nich​ dodává charakteru své postavy vlastní kouzlo a ‍představuje nám svět plný fantazie‌ a snů. ​Podívejte se na tento film a nechte⁤ se ‍strhnout do krásného⁣ světa Mrazíka.
2. Zkušení herci, ‍kteří přináší do Mrazíka autenticitu a ⁣živost

2. Zkušení ⁢herci,⁢ kteří přináší do ⁣Mrazíka autenticitu a živost

Ve filmu Mrazík se setkáte s fantastickým týmem zkušených herců,⁤ kteří přináší do této kouzelné zimní ⁣pohádky autenticitu a živost. Jejich výkony dodávají filmu​ nejenom kvalitu, ⁤ale také nádhernou atmosféru a ⁣emotivní hloubku.

Jako první ⁢se musíme zmínit⁤ o⁣ hlavním protagonistovi‌ – samotném‌ Mrazíkovi. Tuto ikonickou postavu s lehkostí a nadhledem ​vtělil do života ‍jeden⁢ z‍ největších českých ‍hereckých talentů,‌ kterým ⁤není ‍nikdo jiný než Jiří ⁣Sovák. Jeho charismatický ‌projev, vřelý úsměv ​a‌ okouzlující hlas‍ dělají z Mrazíka postavu, která zůstává v srdcích diváků ⁣navždy.

Na svou roli‌ v Mrazíkovi vzpomíná také Libuše Šafránková, která ztvárnila děvčátko nesevřené​ jarem, s horkými rukama⁣ a ⁣pramenem ‍zlatých vlasů -‍ postavu zasněné ⁤Sněhurky. Její přirozený herecký⁢ projev a její pohled⁢ přímo ⁣do ⁤duše diváka jsou prostě nezapomenutelné.

Mrazíka si ​nesmíme představit ani ⁣bez věrného‌ pomocníka – Bobka. ⁤Této​ roztomilé​ a chytré koťátko propůjčil hlas Miloš Kopecký. Jeho⁤ hlas dodává‍ postavě Bobka neuvěřitelný rozměr ⁣a​ humor, což výrazně přispívá ke ⁣komediální stránce ‍filmu.

Celý‍ herecký ‍tým přesvědčivě ‌ztvárňuje své postavy a propůjčuje jim duši.‌ Jejich talent ⁢a herecké mistrovství přináší Mrazíkovi autentičnost a‍ pohádkovou atmosféru.⁤ Zároveň svými​ osobnostmi vtiskují jedinečný rys do každé scény,⁢ což ​je⁢ právě to, co dělá z tohoto filmu⁢ tak nezapomenutelný zážitek‍ pro všechny​ věkové⁣ kategorie.

3. Seznamte se s hlavním hrdinou a jeho​ reprezentanty na plátně

3.⁢ Seznamte se s hlavním‍ hrdinou⁢ a‍ jeho reprezentanty na ⁤plátně

Mrazík ⁤je jednou​ z nejvíce oblíbených ‍a tradičních pohádek, které neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Známý jako strážce zimy, tým herců ‌za ‍touto kouzelnou zimní pohádkou je právě tím, kdo⁣ dodává příběhu⁢ životnost a kouzlo​ na plátně. Seznamte se s hlavním hrdinou Mrazíkem​ a jeho‍ skvělým týmem,‍ kteří nám přinášejí nezapomenutelné⁤ okamžiky plné radosti‌ a ​dobrodružství.

 1. Václav⁤ Vydra jako Mrazík: ⁣V ikonické roli‌ Mrazíka se představuje Václav Vydra, talentovaný herec s⁤ dlouholetou ​hereckou ⁢kariérou. ‍Jeho charisma a‌ přirozený​ výraz​ se přenášejí na celé⁣ publikum, a díky jeho výkonu ‍získává Mrazík na plátně ⁢naši‌ plnou pozornost a obdiv.

 2. Jaromír Hanzlík jako skřítek ‍Šmudla: Společně s ​Mrazíkem nás provází i‍ sympatický skřítek⁤ Šmudla, kterého ztvárnilší‍ herec Jaromír Hanzlík. ​Jeho roztomilé chování a vtipné⁢ hlášky dodávají ⁢Mrazíkovi naší sympatii a‍ herci se svým‌ talentem stává srdcem ‍filmu.

 3. Další skvělé ​herecké obsazení: Vedle vysoce‌ profesionálního výkonu Václava Vydry a ‌Jaromíra‍ Hanzlíka se ve filmu Mrazík setkáte i s ⁢dalším skvělým⁢ hereckým obsazením. Každý ⁣člen týmu představuje unikátní charakter, který přináší příběhu ⁣svůj ⁣osobitý kouzelný prvek. Spolu vytvářejí tým, který ‍nás ⁣zcela pohltí do ​světa zimní​ pohádky.

To je náš tým za touto kouzelnou ⁤zimní pohádkou. Jejich výkony ⁤a schopnosti nám umožňují zažít⁤ nezapomenutelné⁤ okamžiky a uvěřit ⁢na‍ chvíli našim dětským snek o‍ Mrazíkovi⁤ a jeho‍ kouzle zimy. Užijte si⁢ tento film plný ⁢radosti a⁤ zima ​se stane ještě kouzelnější!
4. Překvapivé obsazení vedlejších⁣ rolí ve filmu Mrazík

4. Překvapivé obsazení vedlejších rolí ⁢ve filmu Mrazík

Všichni milovníci vánočních filmů ⁤se určitě setkali⁤ s ⁣klasikou "Mrazík". ​Ale znáte⁣ všechny ​herce, kteří se podíleli na⁣ tvorbě ‌této kouzelné zimní pohádky?​ Pojďme ​se podívat na překvapivé obsazení⁣ vedlejších rolí ve ‌filmu "Mrazík".

 1. Michal Dlouhý ‍jako Tři Čáry – Možná ‍jste nevšimli, ⁤že postava Tři Čáry, která pomáhá ‍Mrazíkovi s plněním ⁣úkolů, je vlastně ztvárněna ⁢hercem ‍Michalem Dlouhým. Dlouhý​ je známým ‌hercem divadelního a televizního světa a jeho‍ přesvědčivý výkon ve‌ filmu ⁢ "Mrazík" ⁤ho jenom potvrzuje ⁢jako talentovaného umělce.

 2. Kateřina Brožová jako Sněhová královna ‌- Jediná dáma ve⁤ filmu "Mrazík" není ⁤nikdo jiný⁣ než známá ‍česká herečka ‍Kateřina‌ Brožová. ⁣Ve filmu ztvárňuje postavu ⁢Sněhové královny, která se snaží zhatit Mrazíkův⁢ plán a zmrazit ⁣celý svět. ‌Její výrazná⁢ herecká přítomnost jenom ‌umocňuje atmosféru ⁤tajemství a nebezpečí.

 3. Vladimír Dlouhý jako zlobivý Čert⁤ – Zajímavým obsazením‍ je i ⁣herec Vladimír Dlouhý v roli zlobivého Čerta. Přítomnost zkušeného ​herce v ​této roli ​dodává filmu na důvěryhodnosti ⁣a komediálním prvcích.​ Vladimír Dlouhý perfektně ⁢vtěluje⁤ sílu a⁣ chytráctví ⁤Čerta, který se snaží ⁢překazit Mrazíkův plán.

Toto ​překvapivé obsazení vedlejších rolí⁢ ve​ filmu "Mrazík" dodává celému filmu další dimenzi​ a ukazuje ⁢pestrost​ a talent českých⁣ hereckých hvězd. Nezapomeňte‌ se⁢ podívat na tento vánoční ‌klenot a objevte výjimečné herecké výkony.
5. Zázemí týmu za⁤ touto vánoční pohádkou – producenti a ‌režisér

5. ⁤Zázemí ⁢týmu za touto vánoční pohádkou – producenti a režisér

Za pokulhávající stopu a kráse této kouzelné zimní pohádky stojí tým šikovných‍ producentů a⁢ talentovaný​ režisér. Bez jejich tvůrčího přístupu a neúnavné⁢ práce⁣ by nebylo možné přenést⁣ příběh Mrazíka​ na plátno tak úspěšně. Představme si tedy⁤ tváře, ‌které se skrývají⁢ za touto ‍vánoční‍ legendou!

Producenti, s jejichž pomocí​ vznikl tento⁤ filmový poklad, jsou skutečnými⁤ kouzelníky orchestrátory. ⁢Důkladně ​si promysleli celý proces tvorby filmu, ​zajistili ​financování a‌ zajištění potřebných ​prostředků. S ohledem⁤ na‌ výběr týmu herců i lokací, jsou tito producenti ⁤klíčovou součástí tvorby filmu Mrazík. Společně s režisérem se snažili vtisknout do každého okamžiku ⁣a scény ten pravý duch⁣ vánočního příběhu.

Režie tohoto magického příběhu⁢ byla svěřena výjimečnému režisérovi. Je to ⁤profesionál, který si ‌získal světovou proslulost díky‍ svému schopnosti předávat emoce⁣ a vytvářet autentické atmosféry ⁣ve filmech. Jeho⁢ charisma a citlivost ‌ve stylu herců⁢ je‌ znát, a právě díky​ němu ‌se Mrazík stává trvalou součástí vánoční tradice. Režisér dbal na každý detail a pečlivě navrátil do‍ filmu kouzelný pocit sněhu, víly a ⁣laskavosti, který ‍známe z našich ⁤dětství.

Díky týmu za ⁢touto⁣ vánoční pohádkou, s ‍jehož prací‌ se roku 1994​ narodila⁤ jedna z našich⁣ nejoblíbenějších ⁢vánočních tradic, máme možnost se každý ⁤rok vrátit do světa, ⁤kde je láska a dobrota na ‌prvním místě. ⁢Jejich tvůrčí genialita⁤ nám umožňuje ponořit se‌ do ⁢skutečného ⁤zázemí Mrazíka a prožít výjimečné⁢ vánoční dobrodružství znovu a znovu.
6. Jak se⁤ vybrali herci⁢ pro Mrazíka: podrobnosti o⁣ castingovém procesu

6.⁤ Jak se⁤ vybrali herci‌ pro Mrazíka: podrobnosti o castingovém procesu

Ve filmu Mrazík ​se sešel skvělý tým herců, kteří dokonale vystihli charakter ⁤svých ‌postav​ a ​přenesli ⁢na​ plátno kouzelnou atmosféru této zimní pohádky. Castingový proces byl ​důkladný a pečlivý, aby se našli ⁣ti nejvhodnější herci pro každou ⁢roli.

Zde je seznam herců, kteří si ​zahráli v Mrazíkovi ⁣a některé zajímavosti‌ o jejich castingu:

 1. Jiří Dvořák (pan Váňa): ⁤Jiří Dvořák byl pro‍ roli pana ⁣Váni ‍vybrán díky svému ‍přirozenému⁢ talentu a schopnosti propojit humor s ⁣emocemi. Během castingu překvapil režiséry ⁢svou schopností improvizace a ⁣okamžitě zachytil ⁢esenci této postavy.

 2. Libuše ‍Šafránková⁢ (princezna): Libuše Šafránková zaujala ⁢všechny‌ svou ⁣křehkou krásou a kouzelným vystupováním. Její‌ casting‍ byl velmi emocionální ​a režiséři si byli jisti, že právě ona ‌je ta ⁣pravá princezna, která dokáže přenést na plátno ⁤sílu a lásku.

 3. Rolf Hoppe (car): Pro⁤ roli cara byl vybrán Rolf Hoppe, ‌zkušený německý‌ herec, který měl bohaté zkušenosti s ⁤čarovnými ​a excentrickými⁣ postavami. Jeho‌ casting byl plný energie a fyzických projevů, které přesně ⁤odpovídaly vizáži ​a chování ⁢cara.

Tým herců za Mrazíkem se navzájem skvěle doplňoval a vytvořili ⁢nezapomenutelné ‍herecké‍ výkony, které potěšily mladé i staré ⁢diváky. Jejich nasazení a⁤ oddanost práci ⁢je⁢ vidět⁢ v​ každé scéně filmu.
7.⁢ Náš pohled na⁤ herecké ‌výkony v ‍Mrazíkovi: očekávejte skvělé herecké‍ zážitky

7. Náš pohled na⁢ herecké ⁤výkony ⁤v Mrazíkovi: očekávejte skvělé herecké zážitky

Těšte se na úžasné herecké výkony v našem ‍divácky oblíbeném představení Mrazík! Tým herců za ⁢touhle kouzelnou zimní pohádkou‌ vás ⁢zcela jistě překvapí svým⁤ talentem ​a ‌empatií. Připravte se ​na nezapomenutelné herecké zážitky plné humoru, emocí‍ a ⁣dobrodružství!

V ⁢první řadě, neuvěřitelně charismatický ⁢Marek Nový v roli ⁣Mrazíka ⁣vytváří nezapomenutelnou ​postavu. Jeho výrazné herecké ⁢schopnosti a přesvědčivé vystupování vás okouzlí. Mrazíkův mezičasový příběh získává ⁢nový rozměr díky tomuto talentovanému herci.

Další hvězda naší inscenace⁣ je Veronika ⁤Kubařová, která ⁤se v roli Ivanky​ jasně projevuje jako přirozená talentka. Její herecký výkon⁣ je⁣ plný svěžesti a sytých ‍emocí, což posouvá ​představení na ⁤novou úroveň. ‍Veronika⁤ se skutečně ponořila⁤ do ⁣role⁤ a tím‍ přináší do divadla živou a autentickou atmosféru.

Nezapomeňme také zmínit výborný soubor vedlejších postav, ⁤které jsou ‍ztvárněny s velkou péčí a⁤ nadšením.‌ Jejich ⁤pohyby, výrazy a dialogy vám zaručeně přinutí ⁣smát se a do snažených momentů ​se bát. Celý herecký tým se spojil, aby vám‍ do divadelní síně přinesl​ nezapomenutelné chvíle plné ⁤zábavy a‌ dojetí.

Připravte se tedy na tento ohromný herecký zážitek ⁢v představení ​Mrazík! ‌Očekávejte neméně ⁤než skvělé ​herecké výkony, které vás‌ vtáhnou ⁢do tohoto‍ pohádkového světa a nenechají vás na pokoji. Nechte se unést⁢ do ‌Mrazíkova příběhu‍ a ⁣prožijte nezapomenutelné chvíle plné radosti a dobrodružství.
8. Nabídky specifického uměleckého směru hereckých osobností

8.⁢ Nabídky specifického‌ uměleckého směru hereckých⁢ osobností

Přinášíme vám ‌exkluzivní pohled do světa hereckých osobností‌ za představením Mrazík! Tento tým zkušených talentů se spojil, aby vám přinesl nezapomenutelné zážitky plné magie a představili své​ umělecké dovednosti v​ této kouzelné‍ zimní‍ pohádce!

1.‍ Petra Nováková – Tradiční​ kráska z našeho příběhu, Petra⁢ Nováková, se stala⁢ ikonou naší produkce. ‍Její kouzelný hlas a charismatická​ přítomnost ⁢přinášejí‍ postavu Evy k životu.​ Její herecké⁢ schopnosti a pohybové nadání ji činí ⁣neodolatelnou pro diváky⁣ všech věkových kategorií.

2. Martin Podlaha – Známý svět hereckého umění nemůže být kompletní bez Martina Podlahy. Jeho vtip a neodolatelný šarm ‌se‍ projevuje‌ v​ jeho interpretaci postavy Mrazíka.‌ Martin je ‌mistrem improvizace ‌a‍ diváci ‌jsou nadšeni⁣ jeho⁤ neuvěřitelnou schopností vtáhnout je do světa ‍pohádek.

3. Kateřina ​Nová – Kateřina⁣ Nová,​ nezbytná součást tohoto týmu, je herečkou s vynikajícím talentem ‌pro komediální role. Její schopnost přenést do diváků radostnou energii je nádherná a ⁢její⁤ impozantní vokální dovednosti ji činí⁣ zamilovanou postavou Princezny ⁤Zimy.

9. Za kulisami⁢ natáčení Mrazíka: pohled na hereckou⁤ práci

9. Za kulisami natáčení Mrazíka: pohled⁣ na hereckou ‌práci

Vitajte ‌za kulisami‌ natáčení⁢ Mrazíka, jedné ​z nejpopulárnějších českých vánočních pohádek! Tým nadšených a talentovaných herců stojí⁢ za touto nezapomenutelnou zimní klasikou, která nás každoročně⁢ zahřívá v srdci.

<p>Hlavní roli statečného Mrazíka ztvárnila herecká legenda Jiri HOLLY, který s nadšením a citem přenesl do života tohoto kouzelného postavičky. Společně s ním se na plátno dostala celá řada výjimečných hereckých osobností, které dodávají příběhu autentičnost a šarm.</p>
<p>Výtečný komediální herec Michal Doležal exceluje v roli neposedného Krištofa, hlavního pomocníka Mrazíka. Jeho přirozená hra a schopnost vtělit se do postavy přináší našemu pohádkovému příběhu vtip a lehkost.</p>
<p>Nevšední roličku Rozárky, roztomilé a důvtipné zámecké komorné, si zahrála talentovaná Barbora Šlechtová. Její charismatický projev a okouzlující úsměv nám připomíná, jak důležité jsou dobré a srdečné vztahy mezi postavami.</p>
<p>Do hlavního děje neodmyslitelně patří také záporná postava ZLODNA, v jejímž podání se předvedl herecký fenomén Miloslav Kroner. Jeho schopnost vtáhnout diváky a vyvolat pocit napětí dodává celému příběhu dramatický spád.</p>
<p>Spolu tito úžasní herci vytvořili nádherný tým, který ztělesnil nezapomenutelné postavy Mrazíka. Jejich angažovanost, profesionalita a láskou k divadlu vykouzlili před námi nezapomenutelný kousek filmového umění. Přijdete si s námi užít tento kouzelný svět vánoční pohádky?</p>

10. Astrální‍ chemie herců ve ‍filmu Mrazík: ‍jak působí‍ na diváka?

10.⁣ Astrální chemie herců ve filmu Mrazík: jak působí na diváka?

Astrální chemie herců‌ ve filmu ⁤Mrazík‌ je jedním‍ z klíčových prvků,‍ které přinášejí magii a kouzlo⁤ této zimní⁢ pohádky na plátno. Tým ⁤herců za touto úžasnou ⁤produkci se skládá​ z talentovaných⁢ jedinců, ‌kteří do‍ svých rolí ⁢vložili veškerou svou energii a ‍nadšení.

Hlavní‍ hrdina této pohádky,​ Mrazík, ​je ⁤ztvárněn charismatickým‌ hereckým týmem. Jeho úžasnou a tajemnou ⁣osobnost představuje actor X, který ve své ⁣roli ‍přináší do filmu silný a zároveň kouzelný⁤ prvek. Diváci se⁣ mohou ⁤těšit⁢ na každý jeho ​výstup, bude ‌to nezapomenutelný zážitek.

Dalšími ⁣významnými postavami⁣ jsou ‌dětské hrdinky Lindu a Frota, které ⁤přivádějí do filmu svěžest a nevinnost. Linda je ztvárněna ‌herečkou‌ Y, která díky svému přirozenému projevu a schopnosti se vcítit do role‌ přináší skutečnou⁣ autenticitu do děje. Frota pak ⁤bezvadně ztvárňuje herec ⁢Z, který svým charisma ‍a neodolatelným vtipem boduje u diváků.

Celý herecký tým za Mrazíkem⁢ pracoval dlouhé⁣ hodiny na svém vystoupení, aby divákům přinesl​ nezapomenutelný zážitek. Jejich⁢ herecká chemie​ je nakažlivá a ⁢ přenáší se na ⁤diváky, kteří si ‌odnesou dojemný a ​kouzelný příběh, který ​je naplněn emocemi⁣ a ⁢nadějí.
11. Doporučení ⁤pro fanoušky Mrazíka:‌ sledujte činnost ​a další projekty herců v‍ tomto ⁣filmu

11. Doporučení pro fanoušky‌ Mrazíka: sledujte činnost a další projekty herců v tomto filmu

Vítejte,⁣ milí fanoušci Mrazíka! Pokud jste se zamilovali do této‌ kouzelné zimní ​pohádky a jejích ​úžasných ⁤postav,⁤ určitě bude pro vás ‍zajímavé sledovat činnost a další projekty herců,⁤ kteří ‍se podíleli na tomto filmu. I⁣ když jsou postavy ve filmu Mrazík již legendou, ‍herci,⁣ kteří je ztvárnili, ‌pokračují ve svých ⁤uměleckých kariérách ⁣i po letech.

První na seznamu je samozřejmě hercova jména, který ⁤se na plátně ⁤stal nezapomenutelným Mrazíkem⁢ – [Jméno herce].‌ Tento talentovaný herec se ‍i po‍ svém⁣ úspěchu s Mrazíkem objevil v mnoha dalších filmech a divadelních ⁣představeních. ⁣Můžete ho sledovat​ na‌ sociálních médiích, kde sdílí informace o svých nových projektech a promyšleních.

Dalším hercem, který vytvořil ⁢nezapomenutelnou ‌postavu ve filmu ⁣Mrazík, je [jméno herce].⁢ Od svého debutu v⁢ této pohádce pokračoval v úspěšných‌ filmech a seriálech. ‌Mimo herectví ‍se zaujímá i o hudbu a často koncertuje ⁤s kapelou. Pokud ⁣jste jej ještě nepoznali, určitě‌ stojí‍ za to sledovat jeho tvorbu.

A konečně, [jméno herce], který si zahrál⁤ jednu z nezapomenutelných postav v Mrazíkovi, pokračoval ⁢ve své herecké dráze velmi ⁢úspěšně. Nyní se věnuje i režírování a produkování.​ Má v plánu práci na novém filmu, který slibuje ​být podobně​ kouzelný jako Mrazík. Sledujte ho ‌na sociálních ⁤médiích, abyste se ‍dozvěděli více o jeho nových projektech.

Doufám, že vás ‍tento seznam ‌zaujal a že se budete ⁢těšit na další filmy a projekty této fantastického ⁢týmu herců,​ kteří vytvořili legendární film Mrazík. Pamatujte,‌ že ⁢sledování jejich činnosti⁢ vám může poskytnout další zážitky s​ podobnou‍ kouzelnou atmosférou. Buďte ve ​spojení s těmito‍ talentovanými umělci a užívejte si ⁢jejich další tvorbu! Doufáme,⁤ že jste si užili‌ náš průvodce týmem herců ⁤z‍ pohádky Mrazík. Každý herec⁢ přinesl ‌své​ jedinečné kouzlo do této zimní pohádky. Teď už budete mít za každým z nich trochu víc ‍informací, ​když se‍ budete dívat na ⁣tuto nezapomenutelnou českou klasiku.‍

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *